Фонди бібліотеки

Бібліотечний фонд – це основа функціонування бібліотеки.Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів закладу вищої освіти полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

З метою повного і якісного комплектування фонду бібліотека постійно вивчає книжковий ринок України. Для поповнення книжкового фонду  активно використовуються альтернативні джерела – зокрема, кошти, отримані від надання бібліотекою платних послуг, книги, подаровані викладачами та студентами Академії, доброчинна акція «Подарунок бібліотеці», налагоджено і постійно розширюються зв’язки з видавництвами, книготорговельними, організаціями.

На 01.12.2019 загальний фонд бібліотеки становить понад 17500 примірників документів (з врахування спеціальних фондів та документів на знімних носіях). Фонд документів друкованих видань налічує понад 16000 примірників.

Для більш детального ознайомлення з фондом нашої бібліотеки перейдіть за посиланням:

Нова Книга (бібліотека Придунайської філії МАУП інформує)

 

 

ua ru en