Фонди бібліотеки

Фонди бібліотеки

 

Бібліотека здійснює інформаційне забезпечення студентів, викладачів, фахівців різних сфер діяльності. Формування бібліотечного фонду розпочалося у 2000 році. Постійна увага до бібліотеки дала можливість створити і розвивати бібліотеку, як ефективний та невід’ємний структурний підрозділ Придунайської філії, який відіграє важливу роль у навчальному процесі.

На даний час загальний фонд бібліотеки нараховує понад 15 000 примірників навчальної та наукової літератури на різних носіях інформації. Основний фонд – це універсальне зібрання друкованих видань українською та російською мовами: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові періодичні видання, матеріали наукових конференцій, методичні матеріали тощо. Щорічно бібліотека поповнює фонд спеціалізованими періодичними виданнями з питань управління персоналом, психології, права, економіки та інших галузей знань. Книжковий фонд бібліотеки регулярно оновлюється відповідно до ліцензійного профілю навчального закладу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Особливо треба відмітити наявність літератури на CD-дисках. Всі книжки, видані Міжрегіональною академією управління персоналом, перенесені на електронні носії, які сформовані по темах відповідно до напрямків підготовки студентів.

Провідним напрямком роботи бібліотеки – є обслуговування читачів.

Видання з основного фонду видаються відвідувачам у читальному залі бібліотеки. Щоб знайти необхідний документ треба звернутись до електронного каталогу книг та періодичних видань (абеткового, тематичного або систематичного), доступний для ознайомлення також у читальному залі.

Крім того, студенти філії отримують вільний та безкоштовний доступ до навчальної літератури на CD-дисках та інших електронних ресурсів.

Для найширшого розкриття фонду, його змісту і ресурсів у бібліотеці організовуються книжкові виставки та викладки, проводяться бібліографічні огляди, готуються списки нових надходжень.

Бібліотека надає також послуги копіювання та роздруківки з електронних носіїв.