Приватна діяльність з виконнная рішень

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність «081 «Право»

Спеціалізація «Приватна діяльність з виконнная рішень»

Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Приватна діяльність з виконання рішень» підійде майбутнім суб’єктом незалежної професійної діяльності - приватним виконавцем та помічникам приватних виконавців, які  уповноважені державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень. Виконавче провадження дуже важлива -  це завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень, рішень інших органів.  Завдяки цієї діяльності  реально відновлюються права фізичних та юридичних осіб.  Приватним виконавцям надається можливість здійснювати наступні заходи примусового виконання рішень:

1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами;

2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника;

3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні;

4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем.

Перелік основних програмних дисциплін: • цивільне право •  трудове право • житлове право • зобов’язальне право •  земельне право • зобов’язальне право • речове право • сімейне право • цивільно-процесуальне право • кримінально-виконавче право • виконавче провадження • організація діяльності виконавчої служби •організація судових та правоохоронних органів.

ua ru en