Приватна детективна діяльність

Галузь знань 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність «262 «Правоохоронна діяльність»

Спеціалізація «ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Спеціалізація «Приватна детективна діяльність» підійде майбутнім підприємцям, якім  діяльність приватного детективів дозволена органами Національної поліції України щодо надання замовникам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів. Спеціалізація приватна детективна (розшукова) діяльність дозволяє отримати навички  пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей і тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин на замовлення замовника та згідно з договором про надання приватних детективних (розшукових) послуг.

Спеціалізація надасть компетенцію для здійснення таких видів приватних детективних (розшукових) послуг:

 • збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;
 • вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;
 • з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні і за кордоном;
 • пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні або дружні зв’язки;
 • розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин;
 • здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника;
 • пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду з метою захисту його законних прав та інтересів;
 • виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;
 • пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;
 • пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань;
 • забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.

Ці фахівці отримають практичні навички надання домедичної допомоги.

Фахівці  з  приватної детективної (розшукової) діяльності мають право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг, зокрема, вишукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, у тому числі:

 • звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб;
 • за згодою підприємств, установ, організацій у визначеному обсязі ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях з необхідними для здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 • проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений, а також за згодою власника чи уповноваженої ним особи проводити їх внутрішній огляд;
 • проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів, а також за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;
 • проводити огляд та вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;
 • отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
 • здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, у громадських місцях та на транспорті;
 • здійснювати кіно- і фотозйомку, відео- та аудіозапис, а також застосовувати інші технічні засоби, що не завдають шкоди життю та здоров’ю осіб, у службових приміщеннях - за письмовою згодою осіб, щодо яких здійснюється кіно- і фотозйомка, відео- та аудіозапис, а також з повідомленням власників чи законних користувачів цих приміщень;
 • проводити усне опитування осіб.

Перелік основних програмних дисциплін:

 • Вступ до спеціальності:приватний детектив;
 • Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні
 • Приватні детективи в системі безпеки підприємств.• Основи розшукової роботи;
 • Технічне забезпечення приватної детективної діяльності; • Психологія приватної детективної діяльності; • Цивільне та господарське законодавство в діяльності приватних детективів; • Криміналістичне забезпечення діяльності приватних детективів; • Міжнародна практика роботи приватних детективів; • Правові засади протидії корупції; • Кримінально-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів; • Приватна детективна діяльність у системі судочинства; • Особиста безпека приватних детективів.
ua ru en