Міжнародний маркетинг та реклама

Галузь знань: Управління та адміністрування

Спеціальність: Маркетинг

Спеціалізація: Міжнародний маркетинг та реклама

Маркетинг – это интеллектуальная основа продаж.
(Іцхак Адізес)

Если говорят о рекламе, это плохая реклама. Если говорят о товаре, это хорошая реклама.
(Девід Огілві)

 

Нині будь-яка галузь виробництва, будь-яке підприємство потребують спеціалістів, які допоможуть максимізувати прибутки, вдосконалити асортиментний ряд продукції підприємства, налагодити зв’язки з посередниками та споживачами, вийти на нові ринки. Спеціалістів такого рівня готують за напрямом маркетингу.

Маркетолог – це фахівець, який забезпечує компанії, підприємству, організації кваліфіковану, професійну роботу на ринку. Маркетолог – це фахівець, який здатен зрозуміти, чого бажає клієнт (покупець), та визначити правильну програму роботи з ним.

Сучасна економіка є ринковою. Тому підприємствам, організаціям все більше й більше потрібні кваліфіковані, сучасні спеціалісти з ринкової діяльності, тобто маркетологи. Фахівці стверджують: маркетолог – це спеціаліст XXI століття. Ця думка підтверджується практикою – попит на маркетологів в Україні зростає.

На підприємствах, як правило, створено спеціальні відділи (управління) маркетингу. В них працюють маркетологи за такими напрямками: бренд-менеджери; спеціалісти з маркетингових досліджень; спеціалісти з логістики і товарно-цінової політики; спеціалісти з аналізу та планування маркетингової діяльності; спеціалісти з реклами та PR тощо.

Нині розвивається сектор спеціалізованих організацій – рекламних агентств (ринок рекламних послуг в Україні постійно зростає), організаторів PR-кампаній, консалтингових фірм тощо. Це відповідає загальним тенденціям розвитку економіки. Отже, економіці конче потрібні маркетологи – як сьогодні, так і на перспективу.

Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у торговельних організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових та рекламних фірмах, вони планують маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках.

Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері маркетингу, займаються широким колом фінансово-господарських питань, а саме:

 • розробляють стратегію розвитку підприємства;
 • управляють процесами збуту споживчих та промислових товарів;
 • здійснюють маркетингові дослідження вітчизняного та закордонних товарних ринків;
 • приймають інтегровані рішення у системі менеджменту;
 • організовують маркетингову інформаційну систему (МІС) для координації роботи усіх інших підрозділів;
 • організовують пошук ділових партнерів бізнесу в європейському економічному середовищі;
 • організовують електронну комерцію;
 • здійснюють маркетинговий перспективний аналіз;
 • розробляють інновації у системі маркетингового менеджменту з використанням ІТ-технологій;
 • проводять сегментацію товарних ринків, покупців та позиціювання товару;
 • здійснюють маркетингові забезпечення бізнес-планів та інвестиційних проектів;
 • розробляють стратегію розвитку маркетингу банківських послуг, послуг небанківських фінустанов;
 • проектують розвиток каналів дистрибуції;
 • розробляють проекти організації рекламних компаній (зокрема заходів з «Public relations», «Direct-marketing»);
 • розробляють технологію брендінгу для товарів і послуг;
 • здійснюють комп'ютерну обробку маркетингової інформації тощо.

Фахівці-маркетологи можуть надавати консультаційні послуги щодо організації маркетингових досліджень, розроблення бізнес-планів, інноваційних проектів. По завершенню навчання випускники-маркетологи успішно вирішують комплекс завдань ринкових досліджень і прогнозів продажу, що забезпечують надійну основу для успішних ділових операцій підприємств і фірм маркетингової орієнтації. Засвоєний повний курс навчання дозволяє випускникам успішно працювати керівниками та маркетинг-директорами об'єктів ринкової економіки.

Наші випускники можуть працювати на посадах директора, начальника відділу з маркетингу; маркетолога підрозділу служби маркетингу; маркетолога-аналітика, консультанта, експерта; маркетолога з ефективності підприємства, комунікативної політики; економіста служби маркетингу, збуту; консультанта з маркетингу та реклами; директора рекламного агентства, начальника відділу реклами; начальника рекламно-інформаційного агентства, відділу зв’язків з громадськістю; менеджера з реклами, бренд-менеджера, медіапланера, копірайтера; арт-директора; промоутера, консультанта з реклами; директора з логістики; менеджера з логістики; начальника відділу збуту; начальника відділу логістики, логіста; консультанта з питань логістики.

Перелік спеціальних дисциплін, що викладаються студентам-маркетологам:

 • Маркетинг
 • Економетрія
 • Логістика
 • Промисловий маркетинг
 • Інформаційні системи маркетингу
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетинг послуг
 • Маркетингові дослідження
 • Міжнародний маркетинг
 • Організація виробництва
 • Контролінг
 • Оптимізація маркетингової діяльності організації
 • Страхування
 • Обґрунтування стратегічного розвитку підприємства
 • Поведінка споживачів
 • Маркетингова політика комунікацій
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингова цінова політика
 • Маркетингова політика розподілу
 • Товарознавство
 • Комерційна діяльність посередницьких організацій
 • Маркетингове моделювання
 • Маркетинговий менеджмент
 • Рекламний менеджмент
 • Розроблення рекламної стратегії
 • Стандартизація і сертифікація товарів та послуг
 • Стратегічний маркетинг
 • Товарна інноваційна політика
 • Управління фінансами підприємства
 • Фінансовий менеджмент
 • Обґрунтування маркетингової стратегії підприємства
ua ru en